Tietohallinnon johtamismallit organisaatioissa

Kuvaan voi liittyä käytön rajoituksia.

QR-koodi

Tietohallinnon johtamismallit organisaatioissa

Organisaatioiden menestyksen kannalta on tärkeää, että ne kykenevät hyödyntämään heillä olevaa tietoa tehokkaasti ja liiketoimintaa tukevasti. Jatkuva tiedon määrän kasvu luo kuitenkin haasteita ja täten tietohallinnon rooli organisaatioissa on merkittävä. Tietohallinnon johtamisen tueksi on kehitetty useita eri johtamismalleja ja standardeja, joita nykypäivänä yhä useampi organisaatio hyödyntää toiminnassaan. Tutkielma toteutettiin kirjallisuuskatsauksena ja tutkielman tarkoituksena oli selvittää tietohallinnon roolia ja organisointitapoja organisaatioissa sekä tuoda esille kansainvälisesti tunnettuja tietohallinnon johtamista ohjaavia malleja, sekä vertailla niitä. Tutkielmassa läpi käydyn aineiston perusteella saatiin selville, että tietohallinnon rooli organisaatioissa on merkittävä riippumatta yrityksen koosta, toimialasta tai rakenteesta. Tietohallinto tulee olla organisoitua, mutta se miten tietohallintoa organisoidaan voi vaihdella. Yleisesti käytetyimpiä ja merkittävimpiä tietohallintoa ohjaavia johtamismalleja läpi käydyn aineiston perusteella olivat ITIL, COBIT ja ISO/IEC 20000 –standardi. Tutkielmassa saatujen tuloksien perusteella näiden mallien suurin ero on siinä miten ne suhtautuvat tietohallintoon ja sen johtamiseen, toisaalta niiden välisenä yhtäläisyytenä on se että ne kaikki pyrkivät kehittämään tietohallintoa ja sen johtamista.

Tallennettuna:
Kieli
suomi
Aiheet