Kokonaiskuva pilvipohjaisten liiketoimintatiedon hallinta- ja analytiikkapalvelujen hyödyistä

Kuvaan voi liittyä käytön rajoituksia.

QR-koodi

Kokonaiskuva pilvipohjaisten liiketoimintatiedon hallinta- ja analytiikkapalvelujen hyödyistä

Pilvipalveluiden yleistyminen ja niiden käyttömuotojen määrän kasvu ovat tehneet niistä varteenotettavan vaihtoehdon BI&A-palveluiden (Liiketoimintatiedon hallinta ja analytiikka palveluiden) alustaratkaisuksi niitä kehittäessä, käyttöönottaessa ja käyttäessä. BI&A-palvelut vaativat tyypillisesti paljon infrastruktuuriltaan ja datamäärien kasvun myötä tarve pilvipalveluiden käyttämiselle niiden kehittämisessä, käyttöönotossa ja käytössä on noussut. Pilvipalvelut pystyvät tarjoamaan BI&A-palveluille monia hyötyjä ja ratkaisuja ongelmiin, jotka aiemmilla toteutustavoilla ovat olleet läsnä. Tutkimuksen tarkoituksena oli tutkia aiemmasta tutkimustiedosta pilvipalveluiden käyttöä BI&A-palveluissa ja tunnistaa ne pilvipalveluiden hyödyt, jotka nousevat esiin tässä kontekstissa. Näistä aiemmasta tutkimuksesta löydetyistä hyödyistä pyrittiin selvittämään näkökulmia ja kokemuksia käytännöstä sellaisten BI&A-palveluiden avulla, joiden alustaratkaisuina on hyödynnetty pilvialustaa. Tutkimuksen kohteena toimivat siis pilvialustalle kehitetyt BI&Apalvelut. Tutkimuksen teoriaosuus toteutettiin kirjallisuuskatsauksena, jossa pyrittiin löytämään aiemmasta tutkimuksesta niitä pilvipalveluiden hyötyjä, jotka nousevat esiin, kun pilvipalveluita on käytetty BI&A-palveluiden kehittämisessä ja käytössä. Tutkimuksen empiirinen osuus toteutettiin tapaustutkimuksena teemahaastattelujen avulla. Teemat muodostuivat aiemmasta tutkimuksesta löydetyistä pilvipalveluiden hyödyistä BI&A-palveluiden kontekstissa. Tutkimuksen keskeisimpiä tuloksia ovat ne pilvipalveluiden hyödyt, jotka aiemman tutkimustiedon perusteella palvelivat parhaiten BI&A-palvelujen kehitystä, käyttöönottoa ja käyttöä sekä lisäksi teemahaastatteluista saadut kokemukset niiden toteutumisesta käytännössä. Aiemmasta tutkimuksesta löydetyt hyödyt olivat edullinen, helppo ja nopea palveluiden kehitys ja käyttöönotto, resurssien automaattinen skaalautuminen ja elastisuus, palveluiden vakaus ja palautumiskyky ongelmatilanteista sekä pilvipalveluiden käyttöasteeseen pohjautuvat hinnoittelumallit. Kerätyt käytännön kokemukset ja näkökulmat osoittavat, että kaikki aiemmassa tutkimuksessa esiin nousseet hyödyt eivät toteudu käytännössä niin suoraviivaisesti ja selkeästi.

Tallennettuna:
Kieli
suomi
Aiheet