Ketterän ohjelmistokehityksen menestystekijät

Kuvaan voi liittyä käytön rajoituksia.

QR-koodi

Ketterän ohjelmistokehityksen menestystekijät

Tässä tutkielmassa tarkasteltiin ketterää ohjelmistokehitystä ja ketterän ohjelmistokehityksen menestystekijöitä. Vaikka ketterä ohjelmistokehitys yhdistetään yhä suuremmissa määrin onnistuneisiin ohjelmistokehitysprojekteihin, on ilmiö kuitenkin vaikeasti määriteltävissä: aiheen tutkimus on epäselvää, suuri osa akateemisista artikkeleista ei perustu teorialle ja täten tutkimustieto ei ole kovinkaan yhtenäistä, minkä takia aiheen tutkiminen on mielekästä. Tässä tutkielmassa ketterää ohjelmistokehitystä tutkittiin kriittisten menestystekijöiden konseptin näkökulmasta. Tutkielman päätutkimuskysymyksenä, johon haettiin vastausta laadullisen teemahaastattelun keinoin, oli: ”Mitkä ovat ketterän ohjelmistokehityksen kriittisiä menestystekijöitä?”. Tutkimusongelmaa pyrittiin valottamaan myös kysymyksillä ”Miten ketterä ohjelmistokehitys on määritelty akateemisessa kirjallisuudessa?” ja ”Miten yritys voi saavuttaa ketteryyttä?”, joihin vastattiin kirjallisuuskatsauksen avulla. Empiirisen tutkimuksen tulosten pohjalta tunnistettiin seitsemän ketterän ohjelmistokehityksen menestystekijää: asiakasyhteistyö, kommunikointi, julkaisustrategia, kompetenssi, harjoittelu ja oppiminen, yrityskulttuuri sekä päätöksenteon nopeus. Tuloksien valossa tämä tutkimus tuo oman näkemyksensä ketterän ohjelmistokehityksen menestystekijöistä aikaisemmin toteutettujen tutkimuksien rinnalle, vahvistaen osaa aikaisemmista havainnoista ja haastaen osan niistä. Empiirisen tutkimuksen tulosten pohjalta tunnistetut seitsemän menestystekijää antavat ketterää ohjelmistokehitystä tekeville yrityksille mahdollisuuden peilata omaa toimintaansa suhteessa esitettyihin menestystekijöihin ja kehittää ohjelmistokehityksensä ketteryyttä tämän pohjalta.

Tallennettuna:
Kieli
suomi
Aiheet