Haku

arkeologinen kohde; Pärrinkoski

Pärrinkosken historiallinen myllynpaikka. Havaitut myllytoimintaan ja veden ohjaukseen/säännöstelyyn liittyvät rakenteet sijaitsevat koskessa ja sen pohjoisrannalla. 1) Myllyn kivijalka: pihapiiristä länsilounaaseen, uoman oikealla eli itärannalla, n. 3 m metsäpolusta, suuremman eli yläputouksen alaosassa/juurella selkeästi erottuvat suoran kulman muodostavat kivirakenteet. Perustuksen pohjoissivu (WSW-ENE-suuntainen) on rakennettu poikittain virtaan nähden ja on n. 5 m pitkä. Se koostuu 3-5 kerroksesta 30-100 cm kokoisia, sammaloituneita kiviä, joista osa on lohkottuja. Korkeus 1,0-1,2 m. Tämän kivijalan osan eteläpuolella on NW-SE-suuntainen, n. 9 m pitkä kivipenger. Myös uoman toinen puoli on pengerretty. Myllynpaikan alapuolella on kivinen kosteikko. 2) Kivijalan länsipuolella on kahden uoman muodostama n. 30 x 10 m kokoinen ja n. 1 m korkea saari, joka näkyy hyvin kantakartassa (2009). Seni Itäpuoleinen uoma, jonka päällä mylly on ilmeisesti sijainnut, on melko suoralinjainen ja vaikuttaa keinotekoiselta. Sen länsirannan/saaren itärannan kivipenger on ehkä toiminut myllyrakennuksen länsiseinän perustuksena. 3) Myllynjäännöksistä n. 20-30 m alavirtaan, kosken NE-rannalla on vielä yksi kiviperustuksen jäännös. Sen luoteissivu erottuu selkeästi suorana rakenteena, joka on kohtisuorassa virtaan nähden ja koostuu n. 3 kerroksesta suurikokoisia, osin lohkottuja kiviä. Pituus n. 6 m, korkeus n. 1 m. 4) Puurakennuksen SW-puolella on betoninen pato, joka on n. 35 cm leveä. Uoman kohdalla padossa on n. 0,5 m leveä aukko. Patoon liittyy koillisesta tasanne (myllyrakennuksen pohja?), jonka länsireuna jatkaa padon linjaa. Heti sen N-puolella kasvaa kaksi hyvin vanhaa (yli 100 v.?) lehmusta. 5) Betonipadosta n. 20 m ylävirtaan, talosta eteläkaakkoon sijaitsee toinen betoninen pato, jossa puu- ja rautarakenteinen luukkurakenne. Padon alapuolella uomaa on osittain penegerretty pienillä (15-30 cm kokoisilla) kivillä. Peltolammesta (104,6 m mpy) luoteeseen, Pyhäjärveen laskevan yli 3 km pitkän Myllyojan/Härmälänojan yläjuoksulla oleva Pärrinkoski sijaitsee Tampereen ydinkeskustan eteläpuolella (Tampereen Keskustorilta 5 km etelään), Peltolammin-Pärrinkosken luonnonsuojelu- ja virkistysalueella. Tampere-Helsinki-rautatie kulkee kohteen itäpuolella ja erottaa Pärrinkosken alueen muusta virkistys- ja luonnonsuojelualueesta. Kosken yläputouksen pudotus on 7 metriä ja alaputouksen 5 metriä. Kosken lounaispuolella kohoaa Myllyvuori. Alue kasvaa pääasiassa kuusikkoa (varsinkin mäen rinteillä) ja lehtipuita. Radan lähellä alueen kaakkoisosassa on heinikkoa ja pensaikkoa. Alueen pohjoispuolella kulkee ulkoilureitti, Pärrinkatu, josta erkanee koskenrantaan ja kosken yli polkuja. Pärrinkosken myllyihin liittyvät rakenteet keskittyvät pienen asuinrakennuksen ja sen pihapiirin länsi- ja eteläpuolelle.

Aineiston käyttöoikeudet
julkinen
QR-koodi

Aineistosta vastaa

  • Tampereen Museot - Pirkanmaan maakuntamuseo

arkeologinen kohde; Pärrinkoski

Tallennettuna:
Aineistotyyppi Arkeologinen kohde
Organisaatio Tampereen Museot - Pirkanmaan maakuntamuseo
Inventaarionro
1000019472
Muu luokitus
työ- ja valmistuspaikat (Muinaisjäännöstyyppi)
vesimyllyt (Tyypin tarkenne)
Muu tunniste
1000019472 (muinaisjäännöstunnus)
http://tampere.fi/kyy/1252500886935-1679451932 (local)
Valmistus
1500-1900-luvut
Sarankulma, Tampere, Suomi
Aiheet
Luokitus
työ- ja valmistuspaikat (Muinaisjäännöstyyppi)
Verkossa saatavilla siiri.tampere.fi/displayO...5-1679451932