arkeologinen kohde; Jokipohja

Aineiston käyttöoikeudet
julkinen
QR-koodi

Aineistosta vastaa

arkeologinen kohde; Jokipohja

Muinaisjäännökseen kuuluvat L-kirjaimen muotoinen, sammaloitunut kivivalli, sen länsireunaa pitkin kulkeva matala oja ja ojan toisella puolella oleva epämääräinen, matala maavalli. Kivivallin sisäseinät ovat suhteellisen suorat, ulkolaita (itäreuna) liittyy loivasti maastoon. Rakenne on n. 30 m pitkä, n. 2 m leveä ja noin 0,5-1 m korkea (sisäpuolelta mitattuna). Se koostuu 2-3 kerroksesta 0,3-0,6 m halkaisijaltaan olevista kivistä. Vallin S-osan pituus on n. 15-18 m, NW-osa on n. 11-15 m pitkä. Kivirakenteen pinta nousee maaston mukaisesti luoteissuunnassa. Rakenteen päällä kasvaa sammalta, mustikkaa ja vesakkoa. Kivivallin sisä- eli länsipuolella kulkee 0,5-0,7 m leveä ja 0,2-0,3 m syvä ojanne, jonka toisella puolella on epämääräinen, matala (n. 0,3 m korkea) ja 1,5-3 m leveä maavalli. Maavalli on ilmeisesti muodostunut ojaa kaivettaessa. Eteläsuunnassa ojanne ja maavalli jatkuvat vähän pidemmälle kuin kivivalli. V. 1999 inventoinnissa alueelle on tehty neljä koekuoppaa, joista ei ole tullut löytöjä. Kohde sijaitsee Lammentaustanlahdesta noin 0,6 km koilliseen, Jokipohjan talosta n. 180 m koilliseen, kuusimetsässä, länteen loivasti viettävän rinteen juurella. Rakenteen luoteispäästä n. 2 m NW ja eteläpäästä n. 6 m länteen kulkee pieni polku.

Tallennettuna:
AineistotyyppiArkeologinen kohde
OrganisaatioTampereen Museot - Pirkanmaan maakuntamuseo
Inventaarionro
912010030
Muu luokitus
kivirakenteet (Muinaisjäännöstyyppi)
maarakenteet (Muinaisjäännöstyyppi)
kaivannot (Tyypin tarkenne)
kivivallit (Tyypin tarkenne)
Muu tunniste
912010030 (muinaisjäännöstunnus)
http://tampere.fi/kyy/24151 (local)
Valmistus:
ajoittamaton Koski, Sastamala, Suomi
Verkossa saatavillasiiri.tampere.fi/displayO...Fkyy%2F24151