arkeologinen kohde; Tammerkoski 1

Aineiston käyttöoikeudet
julkinen
QR-koodi

Aineistosta vastaa

Puu- ja kivirakenne. Luultavasti keskiputouksen voimalaitoksen kohdalla sijainneen myllyn tai aikaisemman voimalaitoksen vesiruuhen jäänös. Satakunnan sillan itäisemmän keskipilarin kohdalta kohti eteläkaakkoa työntyy harmaakivisistä harkoista ja osin luontaisemman muotoisista kivistä tehty rakenne. Pituutta rakenteen kivisellä osalla on noin 20 metriä ja leveyttä 8-10 metriä. Kivirakenteen itäosa on laadittu harmaakiviharkoista, kun taas länsiosa on tehty luonnonkivistä, jotka on niitattu yhteen rautavaarnoilla. Rakenteen eteläkärjestä lähtee kohti eteläkaakkoa noin metrin välein kosken pohjaan kaivettujen ja pystyyn asetettujen hirsien rivi. Hirret ovat noin metrin välein ja tarkastushetkellä ne olivat katkenneet. Pystypaalujen kohdalta lähtee kohti länttä, 90 asteen kulmassa pystypaaluriviin nähden pituudeltaan noin 2 m ja leveydeltään oin 20 cm olevat hirret. Rakenteen länsiosa on tuhoutunut, ilmeisesti käynnissä olevien patomuurin korjaustöiden yhteydessä. Rakenteen lähellä ja osin päällä oli hirsiä, jotka lienevät rakenteesta. Kohteen eteläosa koostuu pystyhirsistä ja metallisista tukipilareista, joiden välissä on kannatinpuut ja laudasta tehty seinämä. Rakenteen osat on kiinnitetty toisiinsa rautaisilla niiteillä. Pituutta kohteen puusta ja metallista koostuvalla osalla on noin 25 metriä. Koko rakenteen kokonaispituus on noin 49 metriä. Tulkinta (Kuitunen & Luoto 2011): Rakenne näkyy vuoden 1860 kartassa ja liittynee sen eteläpuolella olevaan voimalaitokseen. Kyseessä voi olla vesirännin jäännökset, jota pitkin on johdettu vettä voimalaitoksen turbiineille. Tulkinta (Raninen 2014): Tarkastusraportissa rakenteen tulkitaan olevan keskiputouksen vesivoimalaitoksen vesirännin jäännös (Kuitunen & Luoto 2011). Nykyinen vesivoimalaitos on vuodelta 1932. Vesiränni (vesiruuhi) liittyisi ehkä pikemminkin samalla paikalla sijainneeseen vanhaan vesivoimalaan, joka rakennettiin Hatanpään jauhomyllyyn v. 1890–91 ja uudelleenrakennettiin v. 1901 (Rasila 1984: 466, 467). Historiallisista valokuvista päätellen vesivoimala-jauhomyllyyn todella johti massiivinen vesiruuhi (esim. KYY 1004: 11). Jo ennen vesivoimalan rakentamista vuoden 1866 Tammerkoskea esittävässä rekonstruktiokartassa (Rasila 1984: 732) sekä mm. historiallisissa vuosien 1876, 1879 ja 1882 (1882c) kartoissa on kuvattu nykyisen voimalaitoksen kohdalla Hatanpään jauhomyllyn vesiruuhi, joka sijaitsee suunnilleen Koskenpohja 1:n hirsirakenteen kohdalla. - Satakunnan sillan eteläpuolella, sillan keskivaiheilla. Keskeltä siltaa työntyy kohti etelää tai eteläkaakkoa kivinen rakenne. Kivirakenne on yhteydessä sillan itäisempään keskipilariin. Kohteen keskiosan gps-koordinaatit ovat 6825700/ 3327815.

Tallennettuna:
Aineistotyyppi Arkeologinen kohde
OrganisaatioTampereen Museot - Pirkanmaan maakuntamuseo
Inventaarionro
1000023785
Muu luokitus
teollisuuskohteet (Muinaisjäännöstyyppi)
Muu tunniste
1000023785 (muinaisjäännöstunnus)
http://www.profium.com/archive/ArchivedObject-1A0776C4-E57D-F5E4-00FE-CA46204B240D (local)
Valmistus:
1800-luku (?)
Tampere, Suomi
Aiheet
Verkossa saatavillasiiri.tampere.fi/displayO...CA46204B240D