arkeologinen kohde; Tammerkoski 9

Aineiston käyttöoikeudet
julkinen
QR-koodi

Aineistosta vastaa

Vuonna 1898 rakennetun alaputouksen neulapadon kivi- ja betonijäännös. Kohde koostuu kiviharkoista rakennetusta perustuksesta, jonka leveys on 4,5 m. Rakenne on muodoltaan pohjoispäästään pyöristetty, tasasivuinen suunnikas. Lohkokivistä tehdyn reunuksen sisäosa on täytetty pienimmillä kivillä ja betonilla. Pituutta rakenteen paremmin säilyneellä ja eteläkaakkois – pohjoisluoteis –suuntaisella osalla on 8,5 m. Rakenteen huonommin säilyneen, samansuuntaisen osan pituus on 6 m. Rakenteen paremmin säilyneen osan korkeus on noin 0,7 m. Rakenteen vieressä poiikki kosken kulkeva alue, jolla koskenpohjalle on ladottu kiviä ja näiden päälle valettu betonia. Betonin päällä on rautaisia kiinnikkeitä. Tulkinta (Kuitunen & Luoto 2011): Harmaakivirakenne saattaa olla jonkinlainen veden virtaamisen ohjailuun liittyvä rakenne tai rakennuksen perustus. Tulkinta (Raninen 2014): Sijaintinsa ja kuvauksensa perusteella Tammerkoski 9 on epäilyksettä alaputouksen neulapadon jäännös. Tarkastuskertomuksen kartassa kuvattu jäännös vastaa erinomaisesti vuoden 1911 Tammerkoskea esittävässä rekonstruktiokartassa kuvattua neulapatoa (Rasila 1984: 734). Vuonna 1898 rakennetulla neulapadolla nostettiin alaputouksen vettä tehtaiden tarpeita vastaavasti (Rasila 1984: 76). Verkatehtaan ja kattohuopatehtaan välissä sijainnut neulapato on teollisuushistoriallinen muinaisjäännös. Se on tavallaan myös sotahistoriallinen jäännös siinä mielessä, että neulapadolla oli tärkeä rooli Tampereen taistelun tapahtumissa (1918). Lähde: Viljo Rasila: Tampereen historia II 1840-luvulta vuoteen 1905. Tampereen kaupunki. - Kohde sijaitsee alavoimalan ja Hämeensillan välisellä alueella, noin 10 – 25 m pohjoiseen voimalaitoksen pohjoisseinästä. Kiviperustaisen rakenteenosan gps-koordinaatit ovat 6825241/ 3327877

Tallennettuna:
Aineistotyyppi Arkeologinen kohde
OrganisaatioTampereen Museot - Pirkanmaan maakuntamuseo
Inventaarionro
1000023810
Muu luokitus
teollisuuskohteet (Muinaisjäännöstyyppi)
Muu tunniste
1000023810 (muinaisjäännöstunnus)
http://www.profium.com/archive/ArchivedObject-375ECB48-6062-03BB-8B4A-D90521D8F213 (local)
Valmistus:
1800-luku (rak. 1898)
Tampere, Suomi
Aiheet
Verkossa saatavillasiiri.tampere.fi/displayO...D90521D8F213