arkeologinen kohde; Kaijanranta

Aineiston käyttöoikeudet
julkinen
QR-koodi

Aineistosta vastaa

Pohjoiseen laskevalla rinteellä Keiturinvuoren koillisreunassa sijaitseva puolustusvarustus, jossa yhdyshautoja ja suojia. Radan pohjoispuolella, kohti Herraskosken kanavaa laskevassa maastossa on pääosin länsi-itä -suuntainen, taitteleva ja haarautuva yhdyshauta ja varustuksen laella ja keskellä kuoppia (ampumasuojia) sekä alueen itäreunassa n. 6 x 4 m laajuinen ja n. 2,5 m syvä suojarakenne. Yhdyshautojen syvyys on n. 1 m ja leveys n. 1,5 - 2 m. 2 Kohde sijaitsee n. 1 km itään Keiturinvuoren rautatiesillasta, mt 66:n eteläpuolella käytöstä jääneen radan varressa. Varustukseen kuuluvia yhdyshautopja, maavalleja ja kuoppia on havaittavissa pohjoiseen laskevan rinteen alaosassa. Alue oli vuonna 2014 tarkastusajankohtana lähes puuton metsän päätehakkuun jäljiltä. Hakkuualuetta reunusti maantielle ulottuva peltoalue. Rinne on Keiturinvuoren koillisreunassa. Varustusalue on kivikkoista ja radan varressa kallioista.

Tallennettuna:
Aineistotyyppi Arkeologinen kohde
OrganisaatioTampereen Museot - Pirkanmaan maakuntamuseo
Mitat
Puolustusvarustuksen ja suoja-alueen laajuus n. 50 (N-S) x 100 (W-E) m. Alustava rajaus käsittää näkyvät rakenteet ja suoja-aluetta.
Muu luokitus
puolustusvarustukset (Muinaisjäännöstyyppi)
yhdyshaudat (Tyypin tarkenne)
Muu tunniste
http://www.profium.com/archive/ArchivedObject-9323C3FF-0795-0891-3B9F-5FE445C63CB2 (local)
Valmistus:
1910-luku
Virrat, Virrat, Suomi
Virtain kylä, Virrat, Suomi
Aiheet
Verkossa saatavillasiiri.tampere.fi/displayO...5FE445C63CB2