Haku

maatalous; Pajupohja ; Korola ; entinen Korolan pappila

Pajupohja eli Korolan entinen isopappila sijaitsee näkyvällä paikalla valtatien 24:n varrella Mällykäinen-järven pohjoispuolella. Pihapiirissä on kaksi asuinrakennusta, keltainen vuonna 1837 kunnostettu vanha tilan päärakennus ja vuonna 1908 valmistunut punainen pirttirkaennus, sekä matala ulkorakennus. Korola hankittiin jo 1600-luvulla kappalaisen virkataloksi, mutta sitä asuttivat pitkään lampuodit seurakunnan työntekijöiden sijasta. Vasta vuonna 1837 vanha asuinrakennus kunnostettiin ja muutettiin ajan mukaiseksi, ja Kuhmoisten seurakunnan itsenäistyttyä 1870-luvulla Korolasta tuli kirkkoherran virkatalo. Kuhmoisten kirkonkylään 1950-luvulla valmistuneen uuden kirkkoherranviraston myötä rakennus siirtyi yksityiseen omistukseen. Vuoden 1989 inventointietojen mukaan rakennukset kuuluvat kaava-alueen ulkopuolelle, eikä kaavalliset tekijä luo niille uhkaa. Päärakennuksen ulkomuoto on jo pilattu muuttamalla ikkunoita ja rakentamalla nykyiset avoverannat nelostien puoleiselle julkisivulle. Viereinen 1908 valmistunut pirttirakennus on sen sijaan säilyttänyt hyvin alkuperäisen asunsa. Se ei ilmeisestikään ollut enää vuonna 1989 jatkuvassa asuinkäytössä, joten sen arveltiin rapistuvan nopeasti. Korolan pappila on säilynyt suhteellisen hyvin. Kohde on vaihtanut omistajaa pari vuotta sitten, jonka jälkeen päärakennusta on kunnostettu. Vuoden 1989 kuviin verratessa havaitsee, että avokuistit on muutettu umpikuisteiksi. Muuten rakennus on säilynyt vuoden 1989 asussaan. Vaikka rakennus on menettänyt jo ennen vuoden 1989 inventointia osittain rakennushistoriallisia arvojaa muun muassa ikkunan vaihtojen myötä, on rakennuksessa vielä viitteitä talonpoikaiseen empireen. Sen piirteitä rakennuksessa ovat keltainen, leveä vaakasuuntainen vuorilaudoitus ja nurkkien valkoiset harkotetut pilasteriaiheet. Rakennuksessa on säilynyt myös hieman koristeelliset ikkunoiden vuorilaudoitukset. Samanlaiset ikkunan vuorilaudat löytää myös Nuorisotalo Kuhnusta eli entisestä alakoulusta. Vuonna 1908 valmistunut pirttirakennus on säilynyt paremmin alkuperäisessä asussaan. Sen kuistiin on asennettu uusi kate, peltinen. Asuinrakennusten lisäksi pihapiirissä sijaitsee hirsinen ulkorakennus. Kohde oli vuonna 2012 vapaa-ajan käytössä. Paikallisesti arvokas. Korolan inventointiin vuonna 1989 sen ollessa Kuhmoisten ensimmäinen pappila ja sen sijaitessa luonnonkauniilla paikalla Mällykäisen rannalla. Kohde arvotettiin historiallisesti, rakennushistoriallisesti ja maisemallisesti merkittäväksi. Korolan asuinrakennuksia on muutettu paljon niiden alkuperäisestä asusta, mutta niissä on säilynyt vanhoja yksityiskohtia, kuten ikkunan vuorilautoja ja koristelistoituksia. Korolalla on jonkin verran rakennushistoriallisia arvoja, mutta se on ennen kaikkea historiallisesti ja maisemallisesti arvokas.

Aineiston käyttöoikeudet
julkinen
QR-koodi

Aineistosta vastaa

  • Museokeskus Vapriikki

maatalous; Pajupohja ; Korola ; entinen Korolan pappila

Tallennettuna:
Aineistotyyppi Rakennus
Organisaatio Museokeskus Vapriikki
Inventaarionro
Nelostie 1389 , Kuhmoinen
Muu luokitus
maatalous (kohdetyyppi)
Valmistus
Nelostie 1389 , Kuhmoinen
Luokitus
Verkossa saatavilla