arkeologinen kohde; Lapintie 9

Aineiston käyttöoikeudet
julkinen
QR-koodi

Aineistosta vastaa

1900-luvun alkupuolella rakennettu maakellari kerrostaloyhtiön tontilla Tampellan alueella. Kalleria on mahdollisesti käytetty väestönsuojana talvisodan aikana. Tontin asemakaavan muutoksessa rakenne puretaan. Kohde on maapohjalle rakennettu maakellari, joka on ympäröity oviaukkoa lukuun ottamatta maa-aineksella. Kohde muodostaa pienen, loivasti kaartuvan kumpareen, jonka päällä ja ympärillä kasvoi tarkastusajankohtana nuorta puustoa ja pensaikkoa. Kohde on melkein suorakaiteen muotoinen, tasalakinen ja kooltaan noin 8 m x 13 m. Sen päällä on kaksi ilmanvaihtopiippua. Oviaukko on kohteen itäsivulla ja se on noin metrin levyinen. Oviaukon ympärillä (yläpuolella ja sivuilla) on betoniseinämä, oven karmit ovat puuta. Myös oviaukko/sisäänkäynti on täytetty lähes kokonaan maa-aineksella ja vain sen yläreuna on edelleen avoinna. Oviaukon edessä on käytöstä poistunut sähköpylväs. Masuuninmäen kulttuurihistoriallisen selvityksen (Arkkitehtitoimisto Helamaa & Heiskanen, 2013) perusteella on oletettavaa, että maakellari on rakennettu 1920- tai 1930-luvulla. Selvityksessä kellarin runkosyvyydeksi ilmoitetaan 5 x 10 m (sisämitat). Kellarin kerrotaan toimineen talvisodan alkuaikoina väestönsuojana. - Kohde sijaitsee joutomaalla Vaasaan johtavan junaradan lounaispuolella, noin 80 metriä Lapintiestä luoteeseen (osoitteessa Lapintie 9). Se kohoaa melkein heti rataa reunustavan kallioleikkauksen muodostaman jyrkänteen viereltä. Jyrkänteen reunalla on suoja-aita, jonka vieressä on myös vanha kivinen rakennelma. Kohteen eteläpuolella noin 20 metrin etäisyydeltä kohteesta on kerrostalo ja sen piha-aluetta.

Tallennettuna:
Aineistotyyppi Arkeologinen kohde
OrganisaatioTampereen Museot - Pirkanmaan maakuntamuseo
Mitat
kellarikummun ulkomitat n. 8 x 13 m
Muu luokitus
kivirakenteet (Muinaisjäännöstyyppi)
kellarit (Tyypin tarkenne)
Muu tunniste
http://www.profium.com/archive/ArchivedObject-9F50890A-4354-E5EB-CC86-C31B3C7A225C (local)
Valmistus:
1920 - 1930-luku
Tampella, Tampere, Suomi
Aiheet
Verkossa saatavillasiiri.tampere.fi/displayO...C31B3C7A225C