arkeologinen kohde; Kukkosaari

Aineiston käyttöoikeudet
julkinen
QR-koodi

Aineistosta vastaa

Kukkosaaren länsireunassa sijaitseva louhintapaikka. Metsäisessä maastossa on säilynyt osittain sammaloituneena ja jäkälän peittämänä louhintajälkiä kalliossa sekä lohkottuja kiviä ja jätekivisilppua. Näsijärven rannassa metsämaastossa sijaitsevat louhintapaikat muodostavat pohjois-eteläsuuntaisen kapeahkon vyöhykkeen (kartta 2). Vyöhykkeellä on louhittuja kivilohkareita sekä pienempää kivisilppua. Lisäksi alueen pohjoispäässä on matala sammaloitunut kiviröykkiö, halkaisija n. 2.5 metriä, korkeus n. 1 metri. Kyseessä saattaa olla kivisilpusta koostuva kumpu. Louhoksen tarkka ikä ei selvinnyt tarkastuksen yhteydessä. Kapeen kylässä kerrotaan harjoitetun kiven louhintaa ainakin 1800-luvun lopulla ja varsinkin 1900-luvulla. Osassa isoista louhoksista toiminta on edelleen käynnissä. Saaren länsipuolella sijaitsevassa Kapeenniemessä louhintaa on harjoitettu n. 1800-luvun lopulta 1900-luvun alkulymmenille, mutta tiettävästi ei enää viime sotien jälkeen. Maastohavaintojen perusteella voi olettaa, että Kukkosaaren kallioainesta on louhittu ainakin 1900-luvun alussa. Louhinta on todennäköisestä tällä paikalla ollut suhteellisen vähäistä. Laajemmat ja ilmeikkäimmät louhokset sijaitsevat mantereen puolella. Kukkosaari on merkitty esimerkiksi 1800-luvun lopun pitäjänkarttaan, mutta siinä ei ole erityisiä karttamerkintöjä (kuten ei Kapeenniemessäkään). Kohde ehdotetaan luokiteltavaksi elinkeinohistorialliseksi suojeltavaksi rakenteeksi (ei kiinteä muinaisjäännös): Louhinnan jäljet ovat suhteellisen pienellä alalla saaressa isompien ja edustavampien sijaitsessa mantereen puolella. Kukkosaari on Kapeen kylän pohjoispäässä, Kapeenlahdessa sijaitseva metsäinen saari, jonka länsireunalla on kiven louhintapaikka, kivilohkareita ja jätekivisilppua. Maasto on metsäistä loivasti järveen laskevaa kallioaluetta. Saaren itärannalla sijaitsee yksi loma-asunto.

Tallennettuna:
Aineistotyyppi Arkeologinen kohde
OrganisaatioTampereen Museot - Pirkanmaan maakuntamuseo
Mitat
Rajaus käsittää edustavan osan louhinnan jäljistä sekä maaston topografiaan sovittaen suoja-aluetta. Hajanaisia kivimuodostelmia tai yksittäisiä porausjälkiä käsittäviä kiviä on laajemmalla alueella eteläsuunnassa.
Muu luokitus
työ- ja valmistuspaikat (Muinaisjäännöstyyppi)
louhokset (Tyypin tarkenne)
Muu tunniste
http://www.profium.com/archive/ArchivedObject-C939893E-C6E1-D853-196F-43548F895D01 (local)
Valmistus:
ajoittamaton Kapee, Tampere, Suomi
Verkossa saatavillasiiri.tampere.fi/displayO...43548F895D01