Muusikoksi vai pedagogiksi?: musiikinopiskelijan ammatti-identiteetin muodostuminen

Aineiston käyttöoikeudet
Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.
QR-koodi

Muusikoksi vai pedagogiksi?: musiikinopiskelijan ammatti-identiteetin muodostuminen

Opinnäytetyössä selvitettiin instrumenttiopettajan ja muusikon ammatti-identiteetin muodostumista. Ammatti-identiteettiä selvitettiin käsitteenä kirjallisuuden avulla. Työhön käytettiin aineistona musiikin alan opiskelijoista tehtyjä ja heidän identiteettiään koskevia tutkimuksia, sekä muuta aiheeseen liittyvää kirjallisuutta. Opinnäytetyöhön haastateltiin neljää musiikin alan ammattilaista. Heistä selvitettiin heidän ammatti-identiteettinsä rakentumisvaiheita ja sen määrittymisen ajankohtaa. Haastattelun tuloksia vertailtiin keskenään ja niistä tehtiin johtopäätöksiä. Kirjallisuuden perusteella todettiin, että ammatti-identiteetin muodostuminen on prosessi, johon liittyvät monet asiat. Muusikoiden kohdalla koulutus vaikuttaa paljon siihen, muodostuuko ammatti-identiteetti helposti vai vaikeasti. Haastatelluista kukaan ei kuitenkaan kokenut ammatti-identiteetin muodostumista erityisen ongelmalliseksi.

Tallennettuna:
Kieli
suomi
Aiheet