Kehityssuunnitelma Vaalimaa Campingin leirintäalueelle

Kuvan käyttöoikeudet:

Kuvaan voi liittyä käytön rajoituksia.

Katso myös käyttöehdot

QR-koodi

Kehityssuunnitelma Vaalimaa Campingin leirintäalueelle

AMK-opinnäytetyö
Saimaan ammattikorkeakoulu 2015

Tämän opinnäytetyön lähtökohtana oli luoda asiakastyytyväisyyskyselyn pohjalta kehityssuunnitelma Vaalimaa Campingin leirintäalueelle. Tutkimus tehtiin Vaalimaa Campingin leirintäalueen yrittäjille, Susanna ja Erkki Riihelälle. Vaalimaa Camping sijaitsee Virolahdella. Asiakastyytyväisyyskyselyn avulla haluttiin selvittää, mitä asiakkaat toivoisivat alueella kehitettävän. Opinnäytetyön empiirinen osuus koostuu kyselylomakkeesta, johon leirintäalueen asiakkaat ja kävijät vastasivat. Kyselylomake oli Webropol-palvelussa, johon oli linkki leirintäalueen Facebook-sivuilla ja kotisivuilla. Lisäksi leirintäalueella oli mahdollisuus vastata kyselyn paperiversioon. Tutkimuksessa käytettiin kvantitatiivista eli määrällistä tutkimusta. Lisäksi apuna käytettiin kvalitatiivista eli laadullista tutkimusta. Opinnäytetyön teoreettisen viitekehyksen keskeisiä asioita olivat leirintäaluetoiminta, asiakaspalvelu, asiakastyytyväisyys ja asiakaskokemus sekä palvelut ja tuotteet. Opinnäytetyön tuloksena leirintäalueelle laadittiin kehityssuunnitelma. Lisäksi asiakastyytyväisyyskysely tuotti paljon tärkeätä tietoa leirintäalueen asiakkaista. Tutkimuksen ja kehityssuunnitelman tarkoituksena on olla Vaalimaa Campingin apuna, kun alueen ja palveluiden kehittämistä suunnitellaan.

Tallennettuna:
Kieli:
suomi
Avainsanat:
Koulutusohjelmat: