Kampaamon uuden liiketilan avajaisten markkinointi, CASE: Kampaamo parturi Net

Kuvan käyttöoikeudet:

Kuvaan voi liittyä käytön rajoituksia.

Katso myös käyttöehdot

QR-koodi

Kampaamon uuden liiketilan avajaisten markkinointi, CASE: Kampaamo parturi Net

AMK-opinnäytetyö
Saimaan ammattikorkeakoulu 2015

Tämän toiminnallisen opinnäytetyön tarkoituksena oli markkinoida Kampaamo parturi Net:n uuden liiketilan avajaisia. Kampaamo muutti uusiin tiloihin kesäkuun alussa. Toiminnallinen osuus koostuu Facebook-mainonnasta ja nelisivuisen mainosesitteen suunnittelusta. Teorian lähteinä opinnäytetyössä käytettiin alan kirjallisuutta, internetlähteitä sekä alan lehtiartikkeleita. Tuotoksen luomisessa ei ollut tarpeen käyttää tutkimuksellisia menetelmiä, koska ne eivät olleet opinnäytetyön kannalta sopivin tapa kerätä tietoa. Työn onnistumista arvioitiin kävijämäärän sekä toimeksiantajan tyytyväisyyden perusteella. Kävijätavoite toteutui, vaikka myyntiä toimeksiantaja olisi toivonut enemmän. Toimeksiantaja oli tyytyväinen Facebook-mainontaan ja esitteen ulkonäköön.

Tallennettuna:
Kieli:
suomi
Avainsanat:
Koulutusohjelmat: