Sosiaalisen median mahdollisuudet Kaakkois-Suomen leirintäalueiden markkinoinnissa

Kuvan käyttöoikeudet: Luvanvarainen käyttö / ei tiedossa

Kuvaan voi liittyä käytön rajoituksia.

Katso myös käyttöehdot

QR-koodi

Sosiaalisen median mahdollisuudet Kaakkois-Suomen leirintäalueiden markkinoinnissa

Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia sosiaalisen median mahdollisuuksia Kaakkois-Suomen leirintäalueiden markkinoinnissa. Sosiaalinen media on tänä päivänä tärkeä tekijä yritysten markkinoinnissa. Ihmiset käyttävät sosiaalista mediaa päivittäin erilaisilla mobiililaitteilla. Markkinointiviesti on aina kuluttajan saatavilla. Aihe on ajankohtainen markkinoinnin käydessä läpi murrosvaihetta ja siirtyessä yhä enemmän verkkoon. Tutkimuskysymyksiä olivat seuraavat: Miten Kaakkois-Suomen leirintäalueet käyttävät sosiaalista mediaa? Millaisia mahdollisuuksia sosiaalinen media tarjoaa leirintäalueille markkinointiin? Työn teoriaosuus koostui kansainvälisestä markkinoinnista, matkailumarkkinoinnista, sosiaalisesta mediasta ja sosiaalisessa mediassa markkinoinnista. Tietoa kerättiin markkinointia koskevasta kirjoista sekä internet-lähteistä. Opinnäytetyö oli kvantitatiivinen. Opinnäytetyön empiirinen osa koostui neljän Kaakkois-Suomen leirintäalueen sosiaalisen median julkaisujen havainnoimisesta ja kolmen leirintäalueen edustajan haastattelusta. Haastattelussa tiedusteltiin edustajien mielipidettä sosiaalisesta mediasta markkinointikanavana. Kysyttiin myös mitä sosiaalisen median palveluita leirintäalueet käyttävät. Tuloksista voidaan päätellä, että sosiaalinen media on tuttu Kaakkois-Suomen leirintäalueille mutta mahdollisuuksia parempaan sosiaalisen median näkyvyyteen olisi. Julkaisuja oli keskimäärin yksi viikossa, mikä ei välttämättä riitä sitouttamaan yhteisön jäsentä kunnolla yritykseen. Leirintäalueet voisivat myös käyttää useampaa sosiaalisen median sovellusta saadakseen enemmän näkyvyyttä erityisesti ulkomailla.

Tallennettuna:
Kieli
suomi
Avainsanat
Koulutusohjelmat