Asiakastyytyväisyys ja palvelun laatu kohteena Lounaskahvila Sinihelmi

Kuvaan voi liittyä käytön rajoituksia.

QR-koodi

Asiakastyytyväisyys ja palvelun laatu kohteena Lounaskahvila Sinihelmi

Opinnäytetyön aiheena oli Siikaisissa sijaitsevan Lounaskahvila Sinihelmen asiakkaiden tyytyväisyyden ja heidän kokeman palvelun laadun tutkiminen. Tutkimus toteutettiin keväällä 2013. Tutkimuksen tarkoituksena oli antaa toimeksiantajalle arvokasta tietoa siitä, kuinka tyytyväisiä lounaskahvilan asiakkaat ovat yrityksen toimintaan ja sen palveluihin. Tutkimuksen avulla pyrittiin myös kartoittamaan mahdollisia kehittämistä kaipaavia osa-alueita. Opinnäytetyön teoriaosuudessa esiteltiin Lounaskahvila Sinihelmen omistaja, toimipaikka, asiakaskunta ja yrityksen tarjoamat palvelut. Lisäksi teoriaosuudessa käsiteltiin asiakastyytyväisyyttä ja palvelun laatua. Tutkimuksessa käytettiin kvantitatiivista lomakekyselyä, jolla tiedusteltiin tutkimukseen osallistuneilta Sinihelmen toimipaikan, asiakaspalvelun ja tuotteiden toimivuutta. Kyselylomakkeita oli jaossa 40 kappaletta ja lomakkeet jaettiin Lounaskahvila Sinihelmen asiakkaille 18.2 – 25.2.2013 välisenä aikana. Täytettyjä kyselylomakkeita palautettiin 39 kappaletta, joista jouduttiin hylkäämään kolme kappaletta. Tutkimukseen lomakkeita otettiin täten 36. Toteutetun tutkimuksen avulla saadut tulokset osoittivat, että Lounaskahvila Sinihelmen asiakkaat ovat pääsääntöisesti tyytyväisiä saamiinsa tuotteisiin ja palveluihin. Erityisen tyytyväisiä vastaajat olivat henkilökunnan asiakkaiden huomioimiseen. Myös lounaskahvilassa vallitseva ilmapiiri ja lounasajan pituus saivat positiivista palautetta. Suuria muutoksia vaativia kehityskohteita ei tutkimuksesta saatujen tietojen avulla löytynyt, mutta huomiota toivottiin kiinnitettävän muun muassa mainosten näkyvyyteen ja lisäyksiä kahvitarjoiluihin.

Tallennettuna:
Kieli
suomi
Aiheet
Koulutusohjelmat