Ohjaajan merkitys vankilatyössä

Aineiston käyttöoikeudet
fi=All rights reserved. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.|sv=All rights reserved. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.|en=All rights reserved. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.|
QR-koodi

Ohjaajan merkitys vankilatyössä

Opinnäytetyön tavoitteena on seurata omaa ammatillista kehitystäni havainnoimalla sekä dokumentoimalla ohjaajan työntekoa. Opinnäytetyössä havainnoidaan sitä, miten oma työskentelyni on kehittynyt sinä aikana kun olen opinnäytetyötäni kirjoittanut. Tavoitteena on myös seurata, missä vaiheessa olen ammatillisessa kehittymisessä menossa, sekä miten se näkyy omassa toiminnassani. Opinnäytetyössä pohditaan myös, mihin asioihin minun tulisi jatkossa panostaa ja mitä minun tulee vielä oppia, jotta voisin toimia työssäni ammattitaitoisesti. Päiväkirjamuotoinen opinnäytetyö opetti käyttöönottamaan uudenlaisia työmenetelmiä, kuten havainnoitia työtehtävien dokumentoinnin avulla. Oman ammatillisen kehityksen seuraaminen yksinkertaistui päivittäisen dokumentoinnin avulla ja sen myötä myös laajempi yhteistyö muun henkilökunnan kanssa kehittyi sekä laajentui. Opinnäytetyötä toteutettiin päiväkirjaa kirjoittamalla, joka perustui päivittäisistä vankilatyön työtehtävistä saatuihin havantoihin sekä oman ammatillisen kehityksen seurantaan. Työpäiväkirjan avulla uuden työn haasteet sekä ammatillisen kehityksen reflektointi mahdollistuivat. Työpäiväkirjaa kirjoitettiin säännöllisesti lokakuun 2018 alusta joulukuun 2018 loppuun saakka, jonka aikana opinnäytetyön tutkimusaineisto saatiin kerättyä.

Tallennettuna:
Kieli
suomi
Aiheet