Pohjanmaan hyvinvointikuntayhtymän diabetesosaamiskeskuksen toimintamalli

Aineiston käyttöoikeudet
CC BY-NC 4.0
QR-koodi

Pohjanmaan hyvinvointikuntayhtymän diabetesosaamiskeskuksen toimintamalli

Muutokset kuuluvat työelämään. Organisaatiot ovat sekä julkisella että yksityisillä sektoreilla kokeneet suuria mullistuksia viimeisen 30 vuoden aikana. Organisaatioiden johtamis – sekä toimintamallit ovat samanaikaisesti kehittyneet vahvasti. Vaasan keskussairaalassa on menossa suuri organisaatiomuutos. Tällaista muutosta ei ole alueella ollut. Muutoksen taustalla on koko valtakunnallinen SOTE-muutos. Vaikka SOTE-uudistus kaatui keväällä 2019, halutaan Pohjanmaan seudulla luoda vapaaehtoista integroitumista, joka vahvistaa alueen sosiaali- ja terveydenhuoltopalveluja. Diabetesosaamiskeskus on osa tätä yhdistymistä. Vaasan keskussairaalan alueelle on tarkoitus sijoittaa kuntia palveleva diabetesosaamiskeskus. Osaamiskeskukseen siirtyy Vaasan kaupungin perusterveydenhuollon alaisuudessa oleva diabeteksen erikoissairaanhoitoa tarjoava diabetesvastaanotto sekä Vaasan keskussairaalan endokrinologian poliklinikka ja näiden henkilökunta sekä tutkimushankkeet Botnia ja Direva. Diabetesosaamiskeskuksen tavoitteena on antaa laadukasta ja näyttöön perustuvaa diabeteksen hoitoa alueella, olla tukena lähikuntien terveyskeskuksille, tuottaa digitaalisia palveluja asiakkaille sekä varmistaa ja vahvistaa diabeteksen hoidon osaaminen alueella. Tutkimustoiminta tulee olemaan yksi yksikön valtti. Tässä kehittämistyössä kehittämisryhmä käytti erilaisia kehittämisen menetelmiä sekä kehittämistutkimuksellista otetta. SWOT-nelikenttäanalyysin avulla kartoitettiin nykytilanne. Seuraavaksi käytettiin aivoriihimenetelmää. Tämän menetelmän avulla saatiin selville mikä toimii ja mitä piti kehittää prosessin, asiakkaan ja henkilöstön näkökulmasta. Aivoriihimenetelmän aineisto litteroitiin ja etsittiin ne käsitteet, jotka toimivat ja joita piti kehittää. Viimeisenä menetelmänä käytettiin oppimiskahvilamenetelmää (Learning cafe) jolloin kehittämistä vaativille yläkäsitteille saatiin konkreettisia toimenpiteitä toimintamallin saavuttamiseksi. Kehittämismenetelmistä saatujen tulosten avulla muodostui Pohjanmaan hyvin-vointikuntayhtymän diabetesosaamiskeskuksen toimintamalli, joka hyväksyttiin tammikuussa 2020.

Tallennettuna:
Kieli
suomi
Aiheet