Haku

Rotaatiomenetelmä lasten ruoka-aineallergioiden hoitamisessa : Opaslehtinen vanhemmille sekä hoitoprosessin kaavio Junioriklinikan hoitajien käyttöön

Aineiston käyttöoikeudet
All rights reserved
QR-koodi

Rotaatiomenetelmä lasten ruoka-aineallergioiden hoitamisessa : Opaslehtinen vanhemmille sekä hoitoprosessin kaavio Junioriklinikan hoitajien käyttöön

Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on tehdä ohjelehtinen rotaatiomenetelmästä ruoka-aineallergisen lapsen vanhemmille sekä hoitoprosessin kaavio hoitajille rotaatiomenetelmän aloittamisesta yhteistyössä Tampereen Lääkärikeskus Koskiklinikan Junioriklinikan kanssa. Tämä opinnäytetyö on tuotokseen painottuva opinnäytetyö. Tässä opinnäytetyössä esitellään Junioriklinikassa käytössä olevaa rotaatiomenetelmää hoitajan ja asiakkaan näkökulmista. Lasten ruoka-aineallergioiden hoitamisessa käytettävällä rotaatiomenetelmällä tarkoitetaan tiettyjen ruoka-aineiden säännönmukaista antamista lapselle. Rotaatiomenetelmä on tässä muodossa käytössä ainoastaan Junioriklinikassa, joten tieto menetelmästä ja sen toteuttamisesta on hankittu haastattelemalla rotaatiomenetelmää toteuttavia lastenallergologi Kati Holmia ja sairaanhoitaja Katrina Kuuselaa. Lisäksi tietoa on kerätty rotaatioon liittyvien kysymysten avulla kolmelta rotaatiota toteuttavalta vanhemmalta. Opinnäytetyössä käsitellään rotaatiomenetelmän toteuttamista tukevana teoriatietona ohjaamista, lasten ruoka-aineallergioita, allergian vaikutuksia perheen elämään, lapsi-ja perhekeskeisyyttä, jatkuvuutta sekä hoitoon sitoutumista. Tämän opinnäytetyön tuotoksena on valmistunut vanhemmille tehty ohjelehtinen, joka sisältää tietoa lasten ruoka-aineallergioista sekä rotaatiomenetelmästä. Rotaatiota aloittavien vanhempien tueksi on ohjelehtiseen koottu kokemuksia ja tuntemuksia rotaatiota toteuttaneilta vanhemmilta. Ohjelehtisessä kuvataan, mitä rotaatiomenetelmä tarkoittaa, miten se etenee ja ohjeistetaan käytännöllisesti rotaatiomenetelmän toteuttamiseen kotona. Lisäksi tuotoksena on valmistunut hoitoprosessin kaavio hoitohenkilökunnalle, jossa kuvataan ruoka-aineallergisen lapsen hoitamista Junioriklinikassa rotaatiomenetelmän avulla. Opinnäytetyön raporttiosa sisältää ensimmäistä kertaa kirjallista materiaalia rotaatiomenetelmästä. Tuotoksena syntynyt ohjelehtinen antaa tietoa rotaatiota toteuttaville vanhemmille ja tukee heitä rotaation toteuttamisessa. Hoitoprosessin etenemistä kuvaava kaavio pyrkii kehittämään hoitajan ja perheen välistä yhteistyösuhdetta ja helpottamaan rotaation toteuttamista. Tämän opinnäytetyön kehittämisehdotuksina ovat ohjelehtisten toimivuuden tarkastelu, jatkotutkimuksien tekeminen rotaatiomenetelmään liittyen sekä lasten ruoka-aineallergioiden hoitamisen tarkastelu Suomessa.

Tallennettuna:
Kieli
suomi
Aiheet