Haku

NHL-seurat ja Twitter : sosiaalinen media brändityökaluna eri näkökulmista tarkastellen

Aineiston käyttöoikeudet
All rights reserved
QR-koodi

NHL-seurat ja Twitter : sosiaalinen media brändityökaluna eri näkökulmista tarkastellen

Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää, miten Pohjois-Amerikan jääkiekkoliiga NHL:n joukkueet ylläpitävät Twitter-tilejään. Joukkueita vertailussa oli neljä, joista kaksi olivat katsojaprosentin perusteella seuratuimpia joukkueita. Kaksi joukkuetta oli katsojaprosentin perusteella vähiten seurattuja joukkueita. Teoriaosuudessa käsitellään brändäystä ja sosiaalista mediaa brändin rakentamisessa ja markkinoinnissa. Lisäksi tutkimuksessa käytetyt kategoriat käsitellään teorian avulla, jotta saatiin kokonaisvaltainen kuva, mitä ne pitävät sisällään. Työssä tarkasteltiin kaikki materiaali jonka seurat jakoivat Twitterin kautta valikoidun ajanjakson aikana. Materiaali luokiteltiin viiteen eri luokkaan jotka olivat tapahtumat ja uutiset, sitouttaminen, kaupallisuus, luovuus ja yhteiskuntavastuu. Tämän avulla voitiin päätellä mihin tarkoitukseen kukin joukkue Twitteriä käyttää. Tuloksia analysoidessa voidaan huomata, että Twitteriä käytetään erityisesti ottelutapahtumien kerrontaan ja uutisointiin. Toisena merkittävänä havaintona voidaan pitää sitä, mitä eroa sitouttamisessa oli katsojaprosentin parhaassa päässä, verrattuna joukkueisiin joilla oli vaikeuksia saada yleisöä tapahtumiin. Sitouttamista pidetään kuitenkin yhtenä tärkeimpänä asiana sosiaalisessa mediassa. Teoriassa näin pitääkin olla, mutta nyt se voidaan näyttää toteen. Kaiken kaikkiaan joukkueiden jakamasta materiaalista oli pääteltävissä miten he käyttävät Twitteriä ja mitä he haluavat viestittää seuraajilleen ja faneilleen.

Tallennettuna:
Kieli
suomi
Aiheet